Home

Welkom op de site van de aquariumclub:

    M. A. K. Bonheiden

Beste MAK-kers,

GEEN vergadering op dinsdag 14 december wegens CORONA. 

We blijven preventief een corona beleid toepassen, we willen er voor zorgen dat onze leden zich geen zorgen hoeven te maken en zich relax kunnen voelen tijdens de vergaderingen. Nood breekt wet en zo vragen we(in het kader van onze oudere leden) om, indien u niet gevaccineerd bent, de eer aan u zelf te houden en anderen niet in gevaar te brengen. We voorzien een lijst voor de bezoekers die verplicht ingevuld dient te worden, na de handen ontsmet te hebben kan men zich naar een zitplaats begeven. Houdt het masker op tot je op je plaats zit. Wij zorgen voor voldoende afstand. We weten dat dit niet prettig is, maar liever enkele maandjes door bijten en volgend jaar zonder masker en …. 

We hopen u zo snel mogelijk te kunnen begroeten!

Volgende vergadering :

Vermoedelijk starten we terug op 11 januari 2022

2021 was een dramatisch jaar door de invloed van Corona!

We blikken dan ook hoopvol naar 2022 en presenteren u dan ook een mooi gevuld jaarprogramma!

Van harte welkom.

Het bestuur wenst u allen een goede gezondheid.

Georges De Roeck

Voorzitter MAK Bonheiden

 Wenst u meer informatie over onze club! 

U kan een van de bestuursleden contacteren voor eventuele vragen.

Ons programma van de vergaderingen?

Onze nieuwsbrief? 

Activiteiten die andere clubs of verenigingen organiseren?

In de hoofdbalk en in de rubrieken vind je alle nodige info.

 Veel surf plezier!