Home

Welkom op de site van de aquariumclub:

    M. A. K. Bonheiden

Beste MAK-kers,

Volgende vergadering op dinsdag 14 juni.

We blijven preventie beleid toepassen, we willen er voor zorgen dat onze leden zich geen zorgen hoeven te maken en zich relax kunnen voelen tijdens de vergaderingen. We voorzien een lijst voor de bezoekers die verplicht ingevuld dient te worden, na de handen ontsmet te hebben kan men zich naar een zitplaats begeven.

We hopen u zo snel mogelijk te kunnen begroeten!

Volgende vergadering :

☼ 14 juni☼

Vraag en aanbod, voorzorgen voor verlof. Nabespreking vergaderingen. Thema’s programma 2023!

Van harte welkom.

Georges De Roeck
Voorzitter MAK Bonheiden

 Wenst u meer informatie over onze club! 

U kan een van de bestuursleden contacteren voor eventuele vragen.

Ons programma van de vergaderingen?

Onze nieuwsbrief? 

Activiteiten die andere clubs of verenigingen organiseren?

In de hoofdbalk en in de rubrieken vind je alle nodige info.

 Veel surf plezier!

Translate »