Wetgeving? Cites? Positieflijst?

Houden van huisdieren.

Welke wetgeving is van toepassing in Vlaanderen.

Hoe zoek je informatie op over een van je dieren als die niet vermeld staan, is dit een CITES-soort?

Nuttige linken:

Species+ hoe streng is de soort door CITES is beschermd.

Positeiflijst reptielen Vlaanderen PDF-formaat
Wetgeving Positieflijst reptielen Vlaanderen PDF-formaat
Aangifte reptielensoort die niet op de positieflijst reptielen staat.

Een vergunning nodig voor een huisdier(ook voor vissen) in Wallonië?

Opgelet lijsten verschillen van land tot land:

De positieflijst in Europa

Hoewel het idee voor een positieflijst ooit in Nederland is ontstaan, gingen verschillende EU-lidstaten Nederland al voor. Zo hebben België, Luxemburg, Kroatië, Cyprus, Malta en Litouwen de stap al genomen en liggen er voorstellen voor een positieflijst op tafel in Frankrijk, Italië en Spanje.

Nederland: diersoorten en diercategorieën, genoemd in bijlage 1. In 2024 vermoedelijk een nieuwe lijst.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.